Stres emocjonalny i trauma mogą prowadzić do rozwoju ograniczeń lub zrostów powięzi poprzez szereg różnych mechanizmów.

Po pierwsze…

Stres emocjonalny i trauma mogą powodować napięcie mięśni i powięzi, co z czasem może przyczynić się do rozwoju zrostów. Dzieje się tak, ponieważ stres emocjonalny może aktywować współczulny układ nerwowy organizmu. Prowadzi to do zwiększonego napięcia mięśni i zmniejszenia przepływu krwi do tkanek.

Po drugie…

Stres emocjonalny i trauma mogą również prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. To może przyczynić się do powstawania blizn i zrostów w obrębie powięzi. Dzieje się tak, ponieważ stres i uraz mogą wyzwalać uwalnianie cytokin prozapalnych, które mogą powodować uszkodzenie tkanek i stan zapalny.

Po trzecie….

Stres emocjonalny i uraz mogą również wpływać na postawę ciała i wzorce ruchowe. To może prowadzić do zmian w sposobie obciążenia i naprężenia powięzi. Na przykład, jeśli ktoś doświadcza stresu emocjonalnego, który powoduje, że się garbi, może to powodować zwiększone obciążenie niektórych obszarów powięzi i prowadzić z czasem do rozwoju zrostów.

Ogólnie rzecz biorąc, związek między stresem emocjonalnym a rozwojem ograniczeń lub zrostów powięziowych jest złożony i wieloczynnikowy. Jednak jasne jest, że zarówno fizyczne, jak i emocjonalne czynniki stresogenne mogą z czasem przyczynić się do rozwoju ograniczeń powięziowych.

mgr Magdalena Brzezińska