Rehabilitacja i osteopatia pediatryczna

Rehabilitacja w okresie rozwojowym, u dzieci i młodzieży, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego psychicznego i społecznego. Nie jest tylko ukierunkowana na zniesienie dysfunkcji, ale przede wszystkim na jak największą prawidłowość w rozwoju naszych pociech. Jednak dzieci z chorobami przewlekłymi, w stanach pourazowych- po złamaniach, skręceniach lub po leczeniu operacyjnym, także wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacji pediatrycznej podlegają różnego rodzaju niepełnosprawności wrodzone lub nabyte, oraz wady wieku rozwojowego, wyróżniamy tu:

 1. wady kręgosłupa
  1. skolioza, czyli trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa;
  2. plecy okrągłe/ okrągło-wklęsłe – pogłębiona kifoza piersiowa, w wielu przypadkach może być objawem choroby Scheuermanna;
  3. plecy płaskie – spłaszczone krzywizny kręgosłupa.
 2. zniekształcenia klatki piersiowej
  1. klatka kurza – polega na wysunięciu mostka do przodu, przez co przybiera wygląd klatki ptaka;
  2. klatka lejkowata (szewska) – polega na zapadnięciu mostka i spłaszczeniu klatki piersiowej w płaszczyźnie strzałkowej (patrząc z boku).
 3. zniekształcenia kończyn dolnych i stóp
  1. kolana koślawe – charakteryzuje się ustawieniem kończyn dolnych w kształt litery “X”, w tym przypadku, gdy dziecko luźno połączy kolana stopy się nie stykają;
  2. kolana szpotawe – w przypadku tej wady kończyny dolne ustawiają się w kształt litery “O”, przy złączonych kostkach, kolana nie stykają się i są nadmiernie wygięte na zewnątrz;
  3. stopa końsko-szpotawa – występuje tu szpotawe, czyli przywiedzione ustawienie przodostopia, dodatkowo stopa ustawia się w zgięciu podeszwowym (chód od palców, lub na palcach) oraz współwystępuje nadmierne wydrążenie stopy;
  4. stopa płasko-koślawa – jest to obniżenie łuku podłużnego stopy z opuszczeniem kości łódkowatej, dodatkowo występuje tu koślawe ustawienie pięty.

Najczęściej jednak długotrwałej rehabilitacji w tym okresie wymagają dzieci z:

 1. chorobami układu nerwowego
  1. w szczególności dzieci z mózgowym porażeniem
  2. chorobami przebiegającymi z niedowładami, np przepuklina oponowo-rdzeniowa
  3. uszkodzeniami okołoporodowymi, np uszkodzeniem splotu ramiennego
  4. postępującymi chorobami nerwowo-mięśniowymi
 2. wrodzonymi wadami narządu ruchu
  1. wady w obrębie kończyn dolnych i stóp
  2. kręcz szyi
  3. wrodzona dysplazja stawu biodrowego
 3. chorobami genetycznymi, np. z zespołem Downa
 4. opóźnieniem rozwoju umysłowego

W pracy z pacjentem najważniejsze dla nas jest indywidualne podejście, dzięki temu możemy dostosować terapię i techniki do konkretnego pacjenta według jego potrzeb i skupić się przede wszystkim na dziecku, tak aby zyskało na każdej terapii jak najwięcej.