Metoda FITS

Jest to autorska metoda dr n.med. Marianny Białek oraz mgr Andrzeja M’hango D.O. specjalista rehabilitacji ruchowej, która powstała dla potrzeb diagnostyki i walki ze skoliozami, chorobą Scheuermanna oraz innymi wadami postawy. Jest to spójna koncepcja mająca na celu prawidłowe określenie potrzeb dziecka, przygotowanie ciała do korekcji postawy, czyli rozluźnienie i rozciągnięcie struktur nadmiernie skróconych, naukę korekcji oraz ćwiczenia w skorygowanej pozycji. Metoda ta uwzględnia nie tylko ćwiczenia czynne, ale także terapię manualną, poizometryczne rozluźnianie, terapię powięziową, rozluźnianie pozycyjne, terapię visceralną (trzewi), elementy terapii czaszkowo-krzyżowej, osteopatię naukę wzorców ruchowych oraz dokładny instruktaż wykonywania ćwiczeń w domu oraz zaleceń pracy rodzica z dzieckiem.

Podsumowując metoda FITS obejmuje 3 etapy:

  1. Badanie i uświadomienie pacjenta.
  2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli senso­motorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięzio­wych ograniczających ruch korekcyjny.
  3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabili­zowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w po­zycjach funkcjonalnych.

Noworodki

Prawidłowy rozwój jest bardzo ważny już od pierwszych dni życia dziecka. Jeśli w ostatnim czasie zaobserwowałeś, któreś z poniższych objawów u swojego dziecka, możesz poprosić fizjoterapeutę o znalezienie i rozwiązanie przyczyny problemu:

– trudności ze ssaniem pokarmu

– kolki lub problemy jelitowe, częste ulewanie pokarmu

– płaczliwość lub niepokój w ciągu dnia

– trudności w zasypianiu (zbyt krótkie drzemki, dziecko śpi tylko na rękach lub gdy jest bujane)

– prężenie się (nadmierne prostowanie rączek, nóżek, odginanie głowy)

– asymetryczne ułożenie (dziecko trzyma głowę częściej na jedną stronę, wygina ciało w łuk)

– płacz dziecka gdy jest układane na brzuchu

– wiotkość mięśni (szerokie układanie rączek daleko od ciała, poszerzanie płaszczyzny podparcia, nogi ułożone w „żabę”- kolana na boki)

– brak lub małe zainteresowanie otoczeniem

Terapia odbywa się we współpracy z dzieckiem. Bardzo dużą uwagę zwraca się na nawiązanie kontaktu z dzieckiem i priorytetem jest aby dziecko nie płakało, wtedy o wiele szybciej uzyskujemy efekty w terapii. Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem mózgu pomaga stać się jak najbardziej samodzielnymi i uczy wykorzystania wszystkich możliwości ruchowo- poznawczych.

Kiedy możemy zastosować terapię u niemowląt?

– przy zaburzonym napięciu mięśniowym (obniżonym lub wzmożonym)

– gdy występuje asymetria ciała,

– w przypadku problemów ruchowych spowodowanych różnymi chorobami

– przy uszkodzeniu splotu barkowego

– kreczu szyi

– u dzieci z uszkodzeniami mózgu

– oraz zespołami genetycznymi