Rehabilitacja internistyczna

Rehabilitacja internistyczna jest najczęściej używana jako wspomaganie holistycznego leczenia internistycznego. Podstawą sukcesu takiej terapii jest przeprowadzenie obszernego wywiadu z pacjentem. W trakcie wywiadu ocenie zostaje poddana pełna dokumentacja medyczna. Dopiero po takich działaniach następuje stworzenie planu, po realizacji którego widoczne jest zmniejszenie dolegliwości.

 

Pacjenci często zgłaszają się w następujących przypadkach:

-bóle brzucha, problemy z połykaniem, zaleganie lub cofanie treści pokarmowej, zaparcia, wzdęcia

-niemożność pełnego wdechu, uczucie duszności, bóle przy wdechu lub wydechu

W takich przypadkach stosujemy klasyczną terapie manualną oraz na przykład koncepcję PNF.

 

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

 

Koncepcja ta powstała w 1946 roku w kalifornijskiej klinice w Valejo. To tam, niemiecki neurofizjolog – dr Herman Kabat wraz z fizjoterapeutką – Maggie Knott pracowali nad PNF. Przez następne lata wzrastało zainteresowanie Koncepcją, która do dziś doskonali się i przeobraża wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauk medycznych. W niedługim czasie powstało Centrum Rehabilitacji Fundacji Kaisera (Kaiser Fundation Rehabilitation Center) stając się głównym ośrodkiem rozwoju tej Koncepcji.