Poniższy artykuł będzie oczywiście dotyczył budowy odcinka szyjnego kręgosłupa a żyrafa…. tak dla przykucia uwagi 😊

Kręgosłup szyjny łączy czaszkę z odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Zbudowany jest z siedmiu kręgów o znacznie delikatniejszej budowie niż kręgi pozostałych odcinków kręgosłupa, które w tworzą anatomiczną krzywiznę określaną mianem lordozy szyjnej.

Fakt, iż istnieje tylko siedem kręgów szyjnych i 8 szyjnych nerwów rdzeniowych jest związany z tym, że górna połowa pierwszego sklerotomu (komórki w części brzuszno-przyśrodkowej somitu wyspecjalizowane do kształtowania kręgosłupa) szyjnego scala się z dolną połową czwartego sklerotomu potylicznego i stanowi część formacji podstawy czaszki. Połowa ogonow pierwszego sklerotomu szyjnego scala się zaś z połową czaszkową drugiego sklerotomu szyjnego by uformować pierwszy kręg szyjny . Proces ten następuje dalej w kierunku ogonowym. Czaszkowa połowa ósmego sklerotomu przyczynia się do ukształtowania siódmego kręgu szyjnego, jego połowa ogonowa do uformowania pierwszego kręgu odcinka piersiowego. W ten sposób pierwszy nerw szyjny wychodzi spomiędzy podstawy czaszki a kręgu C1, ósmy nerw szyjny spomiędzy C7 a Th1.

Kręgosłup szyjny może być przyczyną wielu dolegliwości w naszym ciele. Do najczęstszych należą:

  • bóle głowy, zawroty głowy i szumy uszne,
  • zaburzenia czucia i mrowienie rąk.

A odpowiadając na pytanie…. ŻYRAFA ma dokładnie tyle kręgów szyjnych co człowiek – 7 😊

mgr Bartłomiej Chmurzyński