Czym jest biofeedback?

Biofeedback to proces, w którym uczymy się kontroli reakcji oraz procesów fizjologicznych naszego ciała. W efekcie dążymy do zmniejszenia objawów choroby oraz optymalizacji funkcjonowania naszego organizmu.

Trening biofeedback działa na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że osoba poddawana treningowi otrzymuje informację zwrotną o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych, takich jak częstotliwość oddechu, rytmu serca, temperatury skóry czy też zmianie czynności bioelektrycznej mózgu.

Informacja zwrotna pojawia się na ekranie osoby poddawanej treningowi np. w postaci animacji, która porusza się gdy spełnione zostają założenia treningu, a zatrzymuje w przypadku gdy osoba nie spełnia ustalonych założeń (np. nie utrzymuje odpowiedniego stopnia koncentracji, widocznego w badaniu parametrów aktywności bioelektrycznej mózgu – EEG).

Biofeedback świetnie sprawdza się w przypadku problemów z koncentracją, zaburzeniach wywołanych stresem, czy nadmiernym pobudzeniem.

Trening biofeedback pozwala na:

  • zmniejszenie objawów choroby,
  • optymalizację funkcjonowania organizmu,
  • kontrolę emocji,
  • poprawę koncentracji,
  • poprawę umiejętności relaksacji,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • naukę świadomości własnego ciała i emocji.