Anna Sobiczewska

Logopeda

Od wielu lat pracuję  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako oligofrenopedagog oraz logopeda. Wieloletnia praca w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych przyniosła mi bogate doświadczenie oraz umiejętność nawiązywania relacji z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju, jak również uwrażliwiła mnie na ich potrzeby.

Jako logopeda staram się indywidualnie podchodzić do pacjentów. Z uważnością analizuję ich wcześniejsze doświadczenia oraz rozwój fizyczny, by znaleźć przyczynę istniejących zaburzeń mowy i skutecznie prowadzić terapię.

 

 Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych dziewcząt, miłośniczką zwierząt, pasjonatką pracy z ciałem poprzez  jogę, której elementy wykorzystuję w gabinecie logopedycznym;-)

 

 Specjalizacje:

 • terapia miofunkcjonalna,
 • dyslalia,
 • opóźniony rozwój mowy, 
 • afazja,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • wsparcie w leczeniu ortodontycznym,
 • trudności w pisaniu i czytaniu.

Wykształcenie:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, magister: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania;
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia podyplomowe: Logopedia.

  Doświadczenie:

  1. Ośrodek Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” w Warszawie;
  2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 w Warszawie;
  3. Centrum Wspierania Rozwoju Jaga, Marki.

   Kursy podyplomowe:

   • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD,
   • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne,
   • Stymulacja traktu ustno – twarzowego,
   • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna,
   • SMURF Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, mięśniowej w sferze orofacjalnej,
   • Masaż logopedyczny,
   • Ankyloglosja,
   • Anatomia palpacyjna dla logopedów,
   • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania,
   • Wczesna diagnoza i terapia dzieci autystycznych,
   • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera.

   Cennik:

   45 minut

   150 zł

   Opinia logopedyczna

   120 zł

   Diagnoza z  oceną budowy aparatu mowy 60 minut

   230 zł